8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü…

Türkiye Cumhuriyeti kadınlarının haklarını kazanmak adına verdikleri mücadele çok uzun yıllara dayanmaktadır.  Kadınların sosyal yaşama eşit olarak katılmasını sağlamak adına Türk Kadınlar Birliği, 7 Şubat 1924 tarihinde kurulmuştur. Kurucuları arasında, Nezihe Muhittin, Latife Bekir (Çeyrekbaşı) ve Sabiha Zekeriye (Sertel) de bulunmaktadır. Şükufe Nihal aktif üyelerden birisidir. Derneğe, Atatürk’ün eşi Latife Hanımın da büyük destek verdiği bilinmektedir. Derneğin tüm gayret ve çalışmaları sonucu ,1926 yılında kabul edilen Medeni Yasa ile kadın toplum içinde kimliğini elde etmiş, 1930 yılında da kadınlarımız, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını yasayla kazanmıştır. 1933 yılında kadınların, köy ihtiyar heyetlerine seçme ve seçilebilme, 1934 yılında ise, TBMM’ne girebilme haklarını elde etmişlerdir. 1935 yılında yapılan 5.Dönem milletvekili seçimlerinde, Meclis’e 18 Kadın milletvekili girmiş ve Türk Kadınlar Birliği de, amaçlarını gerçekleştirdikleri düşüncesiyle, Dernek için fesih kararı almışlardır. Ancak, 1949 yılında hakların, kazanılması için olduğu kadar, korunması ve geliştirilip, genişletilmesinin de gerekliliği karşısında Dernek, 13 Nisan’da yeniden kurulmuştur.

Tarih boyunca kadınlarımız haklarını almak, korumak ve toplumda eşit şekilde konumlanmak adına çaba göstermiştir. Derneğimiz de bugün sektörümüz için benzer bir gayretle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kadınların en büyük destekçisi olan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemiz kadınları  pek çok konuda hak sahibi olmuş; modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır.

Sektörümüzün temsiliyetinde önemli roller üstlenebilecek kıymetli kadınların yer aldığı bilinciyle tüm destekçilerimizi bu anlamlı günde kadınların temsiliyetini artırmaya ve onların kurumlarda hak ettikleri konumlara erişmelerine destek vermeye davet ediyor; başta LEAD Network Türkiye Kadınları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgilerimle,
Aysun Zaman
LEAD Network Türkiye Başkanı