AYIN RAPORU
 
Selin TunguÇ

McKinsey & Company
Communications Manager

 
 

McKinsey & Company’nin bu yıl 6’ncısı hazırlanan ‘İş Yerinde Kadınlar 2020: Cinsiyet Eşitliğinde Gelişim’ raporu, iş dünyasını daha katılımcı ve eşitlikçi bir çehreye kavuşturmak üzere gerçekleştirilen çalışmalar arasında önemli bir rol oynuyor. Bu yıl 317 şirketten 40 bin kişinin görüşleriyle hazırlanan araştırmadan çıkan verilerle hazırlanan rapor, küresel anlamda da önemli çıkarımlara işaret ediyor.

Rapor kapsamında gerçekleştirilen araştırma COVID-19 salgınının kadınlar üzerindeki etkilerini ortaya koyarken, bu dönemde kadınların işleri ve işyerlerinde yaşadıkları birçok sorunu da gündeme getiriyor ayrıca kadın çalışanların şirketler ve ekonomik anlamda dengeler açısından ne kadar önem taşıdığının altını çiziyor.


Raporun çıktıları arasında bulunan gelecek projeksiyonuna göre, şirketlerin COVID-19'un zorluklarından en çok etkilenen kadınların yaşadıkları ek baskıları azaltmak için bazı adımlar atması gerekiyor. Bu dönemde şirketlerin kadın çalışanları adına yapacakları seçimler, önümüzdeki yıllarda onların işyerlerinde alacakları pozisyonları da belirlemeye yarayacak. Bu alanda fayda sağlayabilecek öneriler arasında, kadınların işyerlerindeki varlıklarını sürdürülebilir hale getirmek için pandemi öncesinde çalışanlardan beklenen performans değerlendirmelerini ve esnek çalışma normlarını, çalışanların özellikle kadınların diğer sıfatlarını da göz önüne alarak yeniden yapılandırmak dikkat çekiyor. Özellikle bu dönemde performans değerlendirme normlarını elden geçirerek, pandeminin etkilerini göz önüne alarak düzenlemek, kadınların daha iyi performans göstermelerine bunun sonucu olarak da işin daha verimli hale gelmesine yol açacaktır.


Ayrıca, bu dönemde kadınların evdeki sıfatları konulu önyargıları en aza indirgemek için atılacak adımlar yönetim seviyesinde desteklenmeli ve COVID-19 döneminden dersler alınarak tüm çalışanlara eşit davranılması konusu gündeme daha çok getirilmelidir. Bu duruma destek olmak üzere çalışanları destekleyici uygulamaların yürürlüğe konulması sağlanmalı aynı zamanda çalışanlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesine destek olunmalıdır‘İş Yerinde Kadınlar 2020: Cinsiyet Eşitliğinde Gelişim’ raporuna ulaşmak için: https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/women-in-the-workplace


Sorularınız  için selin_tunguc@mckinsey.com

 

 

RAPORU İNDİR