ekinoks 3

Online Dünyada Etki Yaratmak Pandemi ile birlikte evden çalışma, online toplantı ve eğitim tecrübelerinin hayatımızda yer aldığıbu dönemde sizlere katkı sağlayacağına inandığımız