Başkan Aysun Zaman GPD Kongresi ve Private Label Zirvesi’nde LEAD Network Türkiye’yi anlattı

LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, 2019 Private Label Zirvesinde yönetimde neden daha fazla kadın lidere ihtiyaç olduğunu anlattı.

Tüm dünyada henüz çeşitlilik ve kapsayıcılığın istenilen düzeyde olmadığının altını çizen Zaman, Türkiye’nin cinsiyet eşitliği bakımından 144 OECD ülkesi arasında 130. sırada olduğunu hatırlattı. Yine ‘Mc Kinsey Women Matter’ araştırmasına göre Türkiye’nin, kadınların iş gücüne katılımında OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede olduğunu belirtti. Amaçlarının Türkiye’nin karnesini iyileştirmek olduğunu da ekledi.

Araştırmalara göre kadınların önündeki en büyük engelin destekçiler olduğunu belirten Zaman “Yani, bu konuda sizlere görev düşüyor, erkek işletme sahipleri, yöneticiler, sizler lütfen çalışan kadınları destekleyin, cesaretlendirin, yönetimde yer almaları için imkân sağlayın. Bunu ancak birlikte gerçekleştirebiliriz” dedi.

Diğer bir engelin ise network engeli olduğunu söyleyen Zaman, bu konuda LEAD Network Türkiye olarak her ay düzenli toplantı yaptıklarını belirtti. Derneğin sadece kadınlara değil erkek üyelere de açık olduğunun altını çizdi. Bu toplantıların tecrübe ve bilgi paylaşımı için harika bir ortam yarattığını ekledi.

Yılın belli aralıklarında eğitimler de düzenleyen LEAD Network Türkiye, LEAD2LEAD mentörlük programını da iki yıldır başarı ile yürütüyor. Zaman, her yıl Türkiye’de bir de konferans düzenlediklerini ve 5 senedir düzenlenen global konferansın da Ekim 2020’de İstanbul’da düzenleneceğini paylaştı.

Kadınların iş hayatında, yönetimde yer almalarının hem şirketlerin karlılığı hem ülke ekonomisi için faydası olduğunu belirten Zaman, işe giren kadın oranının %42 olduğunu ancak üst kademelere çıkıldıkça rakamların problemli olmaya başladığını, orta kademede %25 ve üst kademede %15’e düştüğünü söyledi. LEAD Network olarak hedeflerinin bu oranları yukarılara çıkartmak olduğunu ekleyen Zaman, “Üniversite mezunlarının %49’u kadınlardan oluşuyor, doktora yapanlar arasında ise %48 kadın yani siz kadını göz ardı ederek yetenek havuzunun sadece yarısını değerlendirmiş oluyorsunuz” dedi.

Private Label Zirve katılımcılarına kadınların satın alma kararında önemli bir paya sahip olduğunu altını çizen Zaman, özellikle bu sektörde kadınların karar alma mekanizmalarında yer almamasının bir mantığının olmadığını belirtti. Zaman “Derneğimize üye olun veya olmayın, ama yıllık planlarınızda stratejilerinize mutlaka kadın çalışan hedefini ekleyin, bu yönde politikalarınızı belirleyin” dedi. Bu yönde hem kendi üyeleri hem de üye olmayan şirketlerle CEO Pledge / CEO Taahhüdü, Sektör Skor Kartı, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Değerlendirme Anketi, ve kütüphanesini uygulamaya koyacaklarını iletti.