CEO Yuvarlak Masa (Round Table) Toplantıları

Perakende & Tüketim ürünleri sektörünün CEO’ları Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusundaki önyargıları tartıştığı CEO Yuvarlak Masa Toplantılarımızda, çeşitlilik ve kapsayıcılığın önündeki en büyük engellerden biri olan önyargılar masaya yatırılıyor. Etkinlikte çeşitlilik ve kapsayıcılığı destekleyen bir çalışma ortamı için başarılı uygulama örnekleri ve araştırmalar da paylaşılıyor.

‘50-50 için El Ele’ temasıyla Liderlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Konferansı öncesinde, hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektöründeki üst düzey yöneticilerin, kadın istihdamının her seviyede %50 seviyelerine getirmek ve sektör özelinde karşılaştıkları zorlukların ve gelişiminin neler olduğunun belirlenmesi için bir araya geldikleri ve araştırma sonuçlarına göre önceden belirlenmiş iki soruyu tartıştıkları benzersiz bir oturum oldu.

50 ye yakın CEO ve üst düzey yöneticinin katıldığı etkinlikte iki ana konu üzerinden tartışmalar yapıldı:

İşe alım ve yetenek yönetiminde kadın ve erkek eşitliğinin sürdürülebilir olması için neler yapıyorsunuz?

Kadınlara yönelik önyargıların yıkılması için ne yapılması lazım, bugünden itibaren hangi aksiyonları alacaksınız?

LEAD Network Türkiye 22 Eylül’de gerçekleştirdiği ilk dijital CEO Yuvarlak Masa etkinliğinde sektörün değerli 30 CEO’su ve yurtiçi-yurtdışı konuşmacıları bir araya getirdi. Toplantının sonunda Başkan Aysun Zaman, “Hepinizin şirketlerinde birlikte çalıştığı önemli kadın liderler var; sadece bunları göz önüne çıkarmanız bile çok önemli bir adım, bu kadınlar sahneye çıktıkça diğer kadınlara ilham olacak ve kendi kafalarındaki önyargıları kıracaklardır.” diyerek etkinliğe katılan CEO’lara “Şirketlerinizi konferanslarda , panellerde, seminerlerde medya da temsil edecek kadın liderler seçmeniz çok önemli bir adım olacak ve biz buna son derece inanıyoruz. Sizlerden de bu konuda destek istiyoruz, bu kadın temsilcileri belirleyip bizlerle paylaşmanız halinde, kendilerine LEAD Network olarak eğitimler de vermeye hazırız” diyerek çağrıda bulundu.